Infartsvägen

2015-05-01

Tillbaka


Groparna i infartsvägen hade kommit tillbaka.
Mats har fyllt groparna med grus och hyvlat.
Även övriga vägar inom området har fått grus i groparna.

 


Här var tidigare en grop i vägen men nu är det åtgärdat.

 


Tillbaka