Grus och hyvling på infartsvägen

2011-04-19

Tillbaka


I år var det fler och större gropar på vägen.

Vägen blev bra med ett lass grus och hyvling.

 


Tillbaka