Saltning av infartsvägen och övriga vägar
2010-05-26

Tillbaka


Alla vägar är nu saltade. Infartsvägen och övriga vägar i området.

 


I år har vi fått nytt grus på våra vägar. Och för att binda gruset och förhindra att det dammar så lägger man på salt.

 


Saltet.

 

Etapp 1: grus på infartsvägen.
Etapp 2: grus på alla interna vägar.
Etapp 3: salt på alla vägar.

 

Tillbaka