Underhåll av infartsvägen.
2010-04-23

Tillbaka


Vi fick hjälp av Mats Crilén att fixa till infartsvägen. Han grävde diken, lade på grus och hyvlade vägen.


Mats grävde och la massorna på en kärra.


Här blir det ett nytt dike.


I kurvan blir det också ett nytt dike.


Ett extra tjockt läger av grus i kurvan.


Här hyvlas vägen.


Nu är infartsvägen riktigt bra.

Ett stort tack till Mats och hans far som kunde fixa detta på en dag.


Tillbaka