Hyvling av infartsvägen vecka 48
2009-11-27

Tillbaka


Infartsvägen hade många stora gropar. Under vecka 48 fick vi infartsvägen hyvlad. Det kommer att underlätta vinterunderhållet. Även denna vinter kommer Mats Crilén att sköta vinterunderhållet.

 


Infartsvägen blev riktigt bra när den blev hyvlad.

 Tillbaka