Saltning av infartsvägen och övriga vägar
2009-05-07

Tillbaka


Efter en mycket torr april var alla vägar mycket torra och det dammade ordentligt. Alla vägar blev saltade den 7 maj. Infartsvägen blev dessutom skrapad samtidigt.

 


Här ser man hur det dammar.

 


Saltet på vägen.


Tillbaka