Groparna i infartsvägen
2007-03-28

Tillbaka


På våren kommer groparna i infartsvägen. Hög tid att beställa ett lass grus.

 


Halva gruslasset lades vid parkeringsplanen.


Och den andra halvan av gruslasset lades vid infarten till infartsvägen.

 


Det blev många lass i skottkärran för att fylla alla hål. Flera av hålen svalde ett helt skottkärrelass.

 


Här ser man att det var en fin dag. Spelblankt på Mälaren. Till vänster ser man Svanholmen.

 


Som ni alla säkert vet så har blåsipporna kommit. I år är dom vackrare än någonsin.

 


Om vi alla kör försiktigt på infartsvägen så håller den bättre!


Tillbaka