Groparna i infartsvägen
2006-11-24

Tillbaka


Här tar Olle det sista ur gruslådan vid infarten till infartsvägen.
Lådan kommer att fyllas på med grus till vintern.


Det var otroliga gropar i infartsvägen.
Vi fyllde i med grus så länge vi hade något att fylla i.
Vi får beställa ett nytt lass till våren.


Vid infarten till infartsvägen var det en jättestor grop.
Det fanns en hel del grus ovanpå asfalten och den använde vi till att fylla jättegropen.


Tillbaka