Extra röjning på infartsvägen
2006-09-30

Tillbaka


Längs infartsvägen växer det besvärliga rosenbuskar direkt på själva vägbanan.
Hans-Erik och jag har röjt bort de allra besvärligaste buskarna.


Buskarna var inflätade i varandra med sylvassa taggar och därmed mycket svårt att röja.
Man får vara mycket försiktig och ta det lugnt.
Vi var bara två som röjde så att inte någon skulle komma till skada.


Rosenbuskarna finns nu på brasan.


Här ser ni resultatet av den extra röjning.


Tillbaka