Infartsvägen.
Hasighetsbegränsning 20 km/tim
2006-09-05

Tillbaka


Nu är de nya skyltarna med hastighetsbegränsning 20 km/tim klara.


Hinner man inte se den första skylten så finns det en påminnelseskylt strax före kurvan.


20 km/tim gäller i hela området.

 


Tillbaka