Infartsvägen.
Nuvarande hasighetsbegränsning 30 km/tim
kommer att ändras till 20 km/tim.

2006-08-23

Tillbaka


Olle och jag (Nils-Olof) har satt fast 2 st stolpar, att fästa skyltar på, vid infartsvägen. En stolpe vid början av infarten och en stolpe strax före kurvan vid badet.
Nuvarande hastighet 30 km/tim kommer att ändras till 20 km/tim.


Stolparna är på plats.
Hastighetsbegränsningsskyltarna till 20 km/tim är beställda
och beräknas vara klara vecka 36.


Tillbaka