Infartsvägen.
Gräset längs vägen är nyslaget.
2006-07-14

Tillbaka


Gräset längs vägen är nyslaget.


Vy från andra hållet.


En sten vid vägrenen som behöver flyttas
så att det blir lättare att slå gräset i framtiden.


Tillbaka