Kallelse till båtupptagning och höststädning.
Lördagen den 2020-10-10 kl. 10.00

Tillbaka


Båtupptagning.
Lördagen den 10 oktober kl. 10.00 samlas vi i hamnen för båtupptagning och upptagning av badbryggan.
Rensar vass och trimmar buskar i hamnen.
Vi röjer sly längs infartsvägen.
Ta gärna med kratta, grep, sekatör och skottkärra.
Hamnkaptenen tar hand om det som skall göras i hamnområdet.

Höststädning.
De medlemmar som inte behövs i hamnen tar Ida Palo hand om och delar in i grupper för att röja sly i Parkområdet.

De medlemmar som har önskemål om träd som bör tas bort får kontakta Ida Palo som är Parksamordnare.

Höstbrasan.
Höstbrasan på parkeringsplanen kommer att eldas om vädret så tillåter. Endast sly får läggas på brasan. Träd och stubbar kan brinna flera dagar.

Välkomna!

Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto: 10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

Sommarvattnet stängs den 15 oktober.

Tillbaka