Båtiläggning/städdag

Samling kl.10.00.

2020-04-25

Tillbaka


Det var vackert  väder och cirka 10 grader varmt.

- iläggning av badbryggor
- båtiläggning
- krattning av stranden och området kring stranden
- köra bort gammal vass och gammalt löv på området
- röjning av sly på och omkring hamnområdet
- röjning av sly i parkområdet och längs infartsvägen

Badbryggan kom på plats.

Vi var cirka 20 personer som hjälptes åt. Vi tänkte på att hålla avstånd till varandra för att undvika eventuell coronavirussmitta.

Tusen tack till alla som hjälpte till.


Bryggan.


Samling innan vi startar.
Rakt fram ser vi hamnkaptenen Elwer och parksamordnaren Ida.


Ida går igenom vad som skall göras i parkområdet
och Elwer tar hand om hamnområdet.


Vi lyssnar på den information som ges.


Här har vi redan första båten på väg till bryggan.


Badbryggan sattes på plats.


Det flyter på bra hela tiden.


En tall som blåst ned i vattnet togs om hand dagen innan.


Två mindre björkar hade också blåst ned i vattnet och tas om hand.


Här drar Svenne fram en av björkarna.


På höger sida var det tidigare taggiga buskar som behövde tas bort.


Allt blev jättebra!

Tusen tack till alla som deltog!


Tillbaka