Båtiläggning
Samling kl.10.00.

2019-04-27

Tillbaka


Det var mycket vackert  väder och cirka 20 grader varmt.

- iläggning av badbryggor
- båtiläggning
- krattning av stranden och området kring stranden
- köra bort gammal vass och gammalt löv på området
- röjning av sly och gamla stockar på området

Endast en roddbåt sjösattes. Många båtägare var frånvarande och deras båtar kunde inte sjösättas.

Badbryggan är alltid lite knepig men den kom på plats.

 

Det var ovanligt mycket vass som krattades ihop och kördes bort av Svenne med en baklastare till brasan. Vi var cirka 25 personer som hjälptes åt.

Tusen tack till alla som hjälpte till.


Bryggan i det vackra vädret.


Samling innan vi startar.


En båt sjösattes.


Det var ovanligt mycket vass.


Badbryggan sattes på plats.


Högra sidan av badbryggan har röjs på vass.


Stranden är städad, det blev verkligen bra.


Tusen tack till alla som deltog!


Tillbaka