Kallelse till båtupptagning och städdag.
Lördagen den 2015-10-10 kl.10.00.

Tillbaka


Lördagen den 10 oktober kl. 10.00 samlas vi i hamnen för båtupptagning. Efter båtupptagning fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Sly från infartsvägen kommer att eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Ta gärna med kratta, grep, sekatör och skottkärra.

Välkomna!

 

Det går bra att lägga på brasan på parkeringsplanen fr.o.m. den 15 september. Sommarvattnet stängs av preliminärt den 15 oktober.

Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto: 10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 


Tillbaka