Båtupptagning och städdag

2015-10-10

Tillbaka


PDF-bilder från den 2015-10-10.

Båtupptagning av roddbåtar och badbryggor. Städning av stranden. Röjning av sly längs infartsvägen. Groparna i infartsvägen fylldes med grus. Brasan eldades. Vädret var strålande bra och det var vindstilla. Vi var cirka 30 medlemmar som deltog.


Det är roddbåtar som tas upp.


Badbryggorna tas också upp.


Här fördelar Pär arbetsuppgifter.


Röjning av infartsvägen.


Brasan eldas.

 


Brasan brinner snabbt.


Gräs och vass röjs.

 


Nu är det snyggt och fint i hamnen.


Tusen tack till alla medlemmar som ställer upp så bra!


Tillbaka