Båtiläggningen 2014

2014-05-03

Tillbaka


Samling kl. 10.00. Det var vackert väder med sol. Det kändes kyligt  +10 grader. Båtiläggningen gick bra som vanligt. Vi var cirka 25 personer som hjälptes åt med krattning av stranden, bortkörning av vass och båtiläggning. Familjen Svenningsson hade dukat upp med kaffe och bullar. Tusen tack det smakade bra.
På den ordinarie föreningsstämman den 1 maj beslutades att stranden skulle fräschas upp. Dag Starkman, Pär Thomsson och Svenne Forslund tog på sig detta.
Svenne har egna maskiner, grävare och lastbilar. Den igenvuxna stranden skrapades ren från gräs, vass och sly. Den gamla sanden finns vid parkeringsplanen. Det är fritt för verkavikens medlemmar att använda den som fyllnadsmaterial.
Ny sand lades på stranden. 17 ton fin sand. Tusen tack Svenne för detta stora jobb. Ett stort tack även till Dag, Pär och Hasse Z som gjorde finliret med spade kring grävaren.
Och tusen tack till alla som hjälpte till på denna båtiläggningsdag.

 

Del 1 PDF-bilder från båtiläggningen den 2014-05-03

Del  2 PDF-bilder från båtiläggningen den 2014-05-03

 

Här städas stranden.


Här kommer en båt som skall sjösättas.


Badbryggorna sätts på plats.


Det smakar bra med kaffe och bullar.


Stranden rensades från gräs som växte i sanden.


Området kring badbryggan rensas.


Nu är det nästa klart och regn är på gång.

Stranden blev jättefin. Det tog cirka 5 timmar.


Tusen tack till alla som kunde vara med!


Tillbaka