Kallelse till båtiläggning
och städning av stranden
Lördagen den 2013-05-04 kl. 10.00.

Tillbaka


    Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

    Välkomna!


Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto:  10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 


 


Tillbaka