Kallelse till båtupptagning och städdag.
Lördagen den 2012-10-13 kl. 10.00.

Tillbaka


Lördagen den 13 oktober kl. 10.00 samlas vi i hamnen för båtupptagning. Efter båtupptagning fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen. Vi röjer även sly i området kring pumphusen. Sly från infartsvägen kommer att eldas på parkeringsplanen om vädret så tillåter. Ta gärna med kratta, grep, sekatör och skottkärra.

Den trasiga handpumpen vid Nyponrosvägen /Åkerbärsvägen tas upp för reparation.

Välkomna!

Det går bra att lägga på brasan på parkeringsplanen fr.o.m. den 15 september. Sommarvattnet stängs av preliminärt den 15 oktober.

Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto:  10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 

Tillbaka