Kallelse till båtiläggning
och städning av stranden
Lördagen den 2012-05-05 kl. 10.00.

Tillbaka


     Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

     Välkomna!


 

Den som inte kan delta på städdagen:
Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto:  10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 

 


 


Tillbaka