Kallelse till båtiläggning
och städning av stranden
Lördagen den 2011-05-07 kl. 10.00.

Tillbaka


Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

Välkomna!

I år kommer Upplands-Bro kommun att göra en miljötillsyn av hamnen den 10 juni kl.10.00.


Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto:  10 85 66-1
(Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 


 


Tillbaka