Kallelse till båtiläggning och städning av stranden
Lördagen den 2010-05-08 kl. 10.00.

Tillbaka


Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

Välkomna!


Den som inte kan delta på städdagen:
Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto: 10 85 66-1 (Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 


 


Tillbaka