Kallelse till båtupptagning och städdag.
lördagen den 2010-10-09 kl. 10.00.

Tillbaka


Lördagen den 9 oktober kl. 10.00 samlas vi i hamnen för båtupptagning och upptagning av badbryggor.
Efter båtupptagning fortsätter vi med att röja sly i hamnen och längs infartsvägen.
20 skylten i början av infartsvägen behöver komma på plats.
Handpumpen vid Åkerbärsvägen/Nyponrosvägen tas upp för reparation.

Välkomna!

Brasan på parkeringsplanen kommer att eldas lördagen den 16 oktober.
Sommarvattnet stängs av söndagen den 17 oktober.

Tillbaka