Byte av båtplats

2009-06-14

Tillbaka


På årsmöte godkändes proposition nr 1, byte av båtplats till de nya platserna.
Etapp 1 :
Anmälan skulle göras senast den 29 maj. Två fastigheter har anmält intresse att byta båtplats. Eftersom det finns 4 nya båtplatser så behövs ingen lottning.
Etapp 2:
Byte från båtplats utan bom till båtplats med bom. Tre fastigheter har anmält intresse.
Eftersom det är 3 fastigheter som anmält intresse och det finns 2 lediga platser så blir det lottning av de 2 lediga platserna. Lottningen sker i början av juli 2009.

 


Tillbaka