Regelverk för hantering av fördelning av de nya båtplatserna

2009-05-03

Tillbaka


Proposition 1, 2009-03-24

Förslag till regelverk för hantering av fördelning av de nya båtplatserna.

Bakgrund:
Det har framkommit önskemål från medlemmar att man vill byta plats till de nya större platserna.
I dag finns det fyra nya båtplatser som inte är "uthyrda".

Investeringen var påkallad och ett tvång i och med att förrättningen började gälla.
I samfällighetsföreningens regler står det att alla fastighetsinnehavare ska ha tillgång till en båtplats.

Idag är det tre medlemmar som inte köpt in sig i bryggan med bryggplats.
Föreningens förpliktelse är att det ska finnas bryggplatser för samtliga fastigheter, det kan dock vara vilken plats som helst på bryggan. Det finns 47 fastigheter i området men 48 bryggplatser.

Föreningen har bekostat investeringen i brygga och bommar. Genom att låta medlemmar byta båtplats återförs en del av investeringen till föreningen.

Förslag till regelverk:
Som en engångsåtgärd låta medlemmar byta båtplats mot en avgift.

Avgifter:

Fas 1 Byte/köp av de nya båtplatserna.

Byte från en bryggplats med bom  5.000:-
Byte från bryggplats utan bom     12.000:-
Fastighet som inte har bryggplats 18.000:-  (ev. avbetalning 4 år à 5.000:-/år)

Skriftlig anmälan om önskemål av byte av båtplats görs till hamnkapten senast 2009-05-29

Skulle det inkomma fler önskemål än 4 st kommer bryggplatserna att lottas ut.
Lottningen görs i hamnen den 31/5 2009 kl. 12.00. Ansvarig för lottningen är hamnkapten.

Ersättning för den nya båtplatsen ska vara inbetald till föreningen innan den 30/6 2009. Görs inte betalningen i rätt tid förfaller rätten till att byta plats.

Båtplatserna lottas ut i turordning. Första dragna fastighet får plats nr 45, sedan nr 46, nr 47 och sist nr 48. Kvarvarande fastigheter dras också för att ges ett turordnings-nummer om inte betalning görs i tid.  

Fas 2 Byte/köp av ”begagnade båtplatser”

När de nya båtplatserna blivit fördelade (dvs efter 30/6 2009), kommer det att finns möjlighet för de som inte har bom eller bryggplats att byta till sig de eventuellt ”begagnade” båtplatserna som blivit disponibla.
Kostnaderna blir då följande för:
Byte från bryggplats utan bom 5.000:-
Fastighet som inte har bryggplats 13.000:-
Kostnad för fastighet som inte har bryggplats: endast bryggplats (ingen bom) 8.000:-

 

Tillbaka