Trasig Y-bom
2008-10-22

Tillbaka


Den yttersta Y-bommen på vänster sida på bryggan har gått av. Den gamla Y-bommen är lagad ett antal gånger och av experter på plats gjordes bedömningen att vi behöver köpa en ny Y-bom.


Vi väntar till vårvintern med att åtgärda detta. Då är Verkaviken isbelagd och då går det lättare att montera Y-bommen.


Tillbaka