Kallelse till båtupptagning
lördagen den 2008-10-11 kl. 10.00.

Tillbaka


Lördagen den 11 oktober kl. 10.00 samlas vi i hamnen för båtupptagning och upptagning av badbryggor.

Söndagen den 12 oktober kl 10.00 blir det städdag i hamnen och vid infartsvägen.
Bl.a. behöver vassen tas bort i hamnen och sly behöver tas bort på hamnens p-plats.

Välkomna!

Sommarvattnet stängs av onsdagen den 15 oktober.

Tillbaka