Kallelse till båtiläggning
och städning av stranden
Lördagen den 2008-05-03 kl. 10.00.

Tillbaka


I år behöver vi olja in bryggorna. Det finns mycket vass vid stranden som behöver krattas ihop och köras bort. Vi städar av stranden.

Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

Välkomna!


Den som inte kan delta på städdagen:
Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på
föreningens plusgirokonto:  10 85 66-1 (Ange ”förhinder att medverka på städdag.”).

 


Tillbaka