Badstegen på båtbryggan
2007-06-21.

Tillbaka


Badstegen på bryggan har bytts ut.

De nedersta stegen på den gamla badstegen försvann. Troligen p.g.a. rost.


Tillbaka