Högt vattenstånd i Mälaren
2006-12-05

Tillbaka


Det är mycket högt vattenstånd i Mälaren.
Om vattnet försätter att stiga så försvinner den fasta badbryggan under vattnet.


Dagvattenröret, blå färg på bilden, är nu vid strandkanten.


Tillbaka