Utbyggnad av bryggan
2006-11-24

Tillbaka


Utbyggnad av bryggan.
Det kommer att bli en båtplats per fastighet.
Fastigheter som saknar båtplats kan nu köpa en båtplats på bryggan.

På bilden ser vi en hög med plank som kommer att användas
vid utbyggnaden av bryggan.


Utbyggnaden kommer att byggas ihop med den gamla bryggan.
Därför måste några plank från den gamla bryggan tas bort.


Den yttersta Y-bommen skall också tas bort.


2 flytblock som utbyggnaden skall ligga på.


Här ser vi hur bryggorna byggs ihop.


Det är korta dagar i november så det blir nog inte klart på en dag. Utbyggnaden blev klar den 25 november 2006.


2 betongblock skall hålla utbyggnaden på plats, 1000 kg/st.
Övriga betongblock som håller bryggan är 800 kg/st. 


16 mm rostfria kättingar mellan betongblocken och bryggan.


Tillbaka