En arbetspråm utanför bryggan.
2006-11-04 - - - 2006-11-16

Tillbaka


Några av medlemmarna har undrat:
Vad det är för arbetspråm utanför vår brygga i Verkaviken?

Idag var den ansvarige för pråmen på plats i Verkaviken.
Det pågår projektering för dragning av vatten och avlopp till Smidö.
Just nu är det ett avbrott i provtagningen.
Någonting i utrustning felar, ett spel om jag minns rätt.
Provtagningen kommer att fortsätta så snart felet är åtgärdat.

Det kan dröja flera år innan ledningen till Smidö skall dras.
Detta är bara en projektering.


Pråmen har legat där sedan den 4 november.


Något i utrustningen felar och väntar på reparation.


Till höger står den ansvarige för utrustningen.


Den 16:e november har arbetspråmen flyttat sig till Säbyholmsviken.

Ledningarna skall grävas ned i bottenslammet.
I vårt område är botten på Mälaren bergig.
Så projekteringen är lite besvärlig.


Tillbaka