Kallelse till Städdag och båtupptagning
Städdag den 14 oktober kl. 10.00
Båtupptagning den 15 oktober kl. 10.00

Tillbaka

 


Städdag den 14 oktober, samling på parkeringsplanen kl. 10.00

Vi röjer sly i parkområdet. "Bortröjning av uppslag av lövsly" enligt skötselplanen i förrättningen från den 2005-08-18. Vi drar det som skall eldas till parkeringsplanen.  Om vädret tillåter så eldar vi också på parkeringsplanen. Röjning på andra sidan av området vid Säbyholmsviken har egna eldningsplatser.

Ta gärna med egen sekatör och en egen liten såg. Föreningen har en motordriven röjsåg med tillhörande skyddsutrustning. Olle O. får  avgöra vilka som kan få använda den. En liten säkerhetsgenomgång behövs för de som skall använda röjsågen.

Omkring kl.12.00 blir det korv med bröd samt läsk, vatten och lättöl vid parkeringsplanen.


Båtupptagning den 15 oktober kl. 10.00

Den 15 oktober blir det båtupptagning och upptagning av badbryggor. Samtidigt städar vi upp i hamnen och utför annat som är av gemensamt intresse. Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

 • Infartsvägen behöver grus.
  Infartsvägen är gropig efter allt regn. Vi behöver fylla på med grus i groparna. Man kan lasta en skottkärra med grus och sedan fylla groparna med grus. Det finns grus kvar av gruslasset i våras på parkeringsplanen. Även backen behöver lite mer grus. I backen kan man också använda skottkärror för att fylla på med grus.
   

 • Infartsvägen behöver röjas.
  På vissa ställen växer det sly på vägbanan. Vi behöver röja sly längs infartsvägen och sedan forsa slyn till brasan på parkeringsplan. Föreningen har även ansvaret  för diken längs infartsvägen så det finns en hel del att röja.
   

 • Infartsvägen, en stor sten behöver grävas ned.
  Det finns en stor sten på vägrenen ungefär vid Grindstugan. Den behöver grävas ned så att vi lättare kan klippa gräset längs infartsvägen. Vi gräver en stor grop och rullar sedan ned stenen i gropen.
   

 • Elkabel är klar!
  Det har dragits en ny elkabel mellan övre pumphuset för sommarvattnet och mätartavlan. Den nya elkabeln behövde grävas ned under marknivån. Det är redan klart!
   

 • De som inte kan delta på städdagen.
  Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens plusgirokonto: 10 85 66-1  (ange ”förhinder att medverka på städdag”).


Tillbaka