Kallelse till båtiläggning och städdag
2006-05-13 kl. 10.00.

Tillbaka

 


I år flyttar vi fram båtiläggningen till den 13 maj. Våren är försenad och när detta skrivs så ligger isen kvar i Verkaviken.
Vi gör som vi brukar göra. Lägger i båtarna och badbryggorna. Vi krattar ihop vassen vid stranden och kör bort den med skottkärror. Sanden behöver krattas. Finns det sly så tar vi bort den.

Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

Yttersta Y-bommen är trasig: Vi hjälps åt att dra upp den för reparation.

Infartsvägen: Vi behöver fylla grus i groparna. Grus finns vid parkeringsplanen. Vi lastar skottkärror med grus och fyller groparna med grus.
Det finns sly på själva vägbanan utanför Grindstugan. Hinner vi så tar vi bort den.

Parkeringsplanen: Askan behöver krattas ihop och kärras till skogskanten.

Den som inte kan delta på städdagen:
Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens postgirokonto:  10 85 66-1
Ange ”förhinder att medverka på städdag.”


Tillbaka