Båtupptagning och städdag
  2005-10-08 kl. 10.00.

Tillbaka

 


I samband med båtupptagningen den 8 oktober är det lämpligt att städa upp kring hamnen och utföra annat som är av gemensamt intresse för alla medlemmar. Ta gärna med kratta, spade, grep, skottkärra och sekatör.

 • Infartsvägen behöver grus.
  Infartsvägen är mycket gropig. Vi behöver fylla på med grus i groparna. Man kan lasta en släpvagn med grus och sedan fylla groparna med grus. Även backen behöver lite mer grus. I backen kan man använda skottkärror för att fylla på med grus. Det kommer att finnas ett lass grus  som vi kan ta av.
   

 • Infartsvägen behöver röjas.
  Vi behöver röja sly längs infartsvägen och sedan forsa slyn till brasan på parkeringsplan. Vi har ansvaret även för diken längs infartsvägen så det finns en hel del att röja.
  - Sågbacken har också del i infartsvägen. Sågbackens förening kommer att göra en arbetsinsats på våren.
   

 • Dagvattenrör på stranden.
  Ett dagvattenrör behöver lagas. Det stora svarta röret, är av en sådan dimension att det går att trä utanpå cementröret. Cementröret skall stickas in ca 20cm i plaströret. Röret är olika i de två ändarna - den änden som är böljigt skall vara mot cementröret och sedan ska det kapas så att det passar mot den slip som ligger tvärs över stranden.
  - Resten av röret sparas bortanför bryggan i 'lagret' så att vi kan skarva på ytterligare en bit (man använder då den 'släta' änden vid skarvning) och kanske dra hela röret ända ner i vattnet om andan faller på vid senare tillfälle.
   

 • Handpumpen vid Bergvägen/Backvägen.
  Handpumpen fungerar inte tillfredställande. Den släpper tillbaka vatten, ett s.k. baksug. Vi behöver plocka isär pumpen för att kunna åtgärda felet. Det behövs 6-7 personer för att lyfta upp pumpen och det långa rör som går ner i marken. Vi skall försöka göra det på städdagen.
   

 • Fikapaus  omkring kl 12.00.
  Det blir en omfattande städdag. Festkommittén skall försöka ordna med fika om kring kl 12.00. Vi får se vad det blir. Kanske  korv med bröd, läsk, vatten öl och kaffe.
   

 • De som inte kan delta på städdagen.
  Den som har förhinder och inte kan delta kan bidra genom att sätta in 100 kr på föreningens
  postgirokonto:  10 85 66-1  (ange ”förhinder att medverka på städdag.”).


Tillbaka