Extra röjning av sly i hamnen.
 2005-10-05
.

Tillbaka


Olle har röjt sly i hamnen för att göra bättre plats.


Det blev 8 lass med sly.


Samtidigt pågår utsättning för provborrning av marken.
Vatten & avlopp skall dras till Smidö via Verkaviken.


Här fylls brasan på med sly.


Det ser ut som provmätningar i Verkaviken.


Nu är det röjt och klart i hamnen. "Pinnen" på bilden skall stå kvar. Det skall provborras.


Tillbaka