Hamnområdet i Verkaviken
 2005-08-02

Tillbaka


Karta över området.

Vi skall på lantmätarens begäran markera det område som vi behöver vid bryggan, på land och i vattnet.

Fast brygga 21 meter varav 7 meter på land.

Spång till flytbrygga 4 meter.

Flytbryggan är 53,66 meter.

Bryggans bredd är 2,40 meter.

Den 25 november 2006 förlängdes bryggan med 9,10 meter.

Även badbryggan är inritad på kartan.

Avstånd mellan bryggorna är 31,5 meter.

Fast badbrygga är 10 meter.

Varav 4 meter på land.

Spång till flytbrygga 0,5 meter.

2 flytbryggor är kopplade till den fasta bryggan.

Bredd 2 meter och längd 4 meter.

Gäller båda flytbryggorna.

 

Vid infartsvägens kurva finns en bom till bryggområdet.

Från bom till och med båtuppläggningsplats mot Björknäs gård, 30 meter.

Från bom till och med kompostplats för vass mot Björknäs gård 35 meter.

Det område vi behöver är kompletterat på bifogad karta från lantmätaren.

Nils-Olof kontaktar lantmätaren vecka 31 angående det område vi behöver. Karin är bortrest under vecka 31.

Karta över området.

 


Tillbaka