Båtiläggning, iläggning av badbryggor, reparation av bryggan och städning av stranden.
2005-05-07.

Tillbaka


Ett stort tack till alla som kunde vara med!

Städning av stranden pågår.


Det var ovanligt mycket vass detta år.


Omkring 100 lass med vass fick kärras bort.


Det var god uppslutning så det fungerade bra.


Här pågår reparation av bryggan


Nytt virke kommer på plats.


Här dras en av Y-bommarna upp ur vattnet.


Y-bommen är hel och sätts tillbaka på plats 41.


Båtiläggning.


Båtiläggning.


Tillbaka