Grannsamverkan
Vinterbrevet
2013-12-07

Tillbaka


Information från Närpolisen.

Vinterbrevet 2013-12-07

 

Äntligen ser vi positiva trender i statistiken för inbrott i våra hem. Förklaringarna må vara flera, men klart är att satsningen på aktivt fungerande Grannsamverkan & Grannstöd har en del i detta. Grannstöd har kört mer och intensivare i år än tidigare år. Vi närmar oss 8 000 anslutna hushåll i Grannsamverkan mot brott i Upplands-Bro.

Vi ser även att det totala antalet brott minskar med relativt stor marginal. Inför 2014 står många utmaningar för dörren med en ny polisorganisation 2015. En nationell polis med under rubriken ”Närmare medborgarna”. Det ska bli spännande att se hur vi kan utveckla och förankra den bra samverkan som vi har i vår fina kommun.

 

PDF-dokument - Vinterbrevet - 2013-12-07


 

Polisen är tacksam för tips på telefon 114 14

Vid brådskande fall telefon 112


Tillbaka