Grannsamverkan
Proposition
2012-05-06

Tillbaka


Ordinarie årsstämma den 2012-05-06, bilaga 4a sid 1(1)

Verkavikens Samfällighetsförening

Proposition 1: Grannsamverkan


Styrelsen föreslår att föreningen startar grannsamverkan med Staffan Gustafsson som huvudkontaktombud för verksamheten. Grannsamverkan stöds av organisationen Samverkan mot brott där det ingår representanter från polisen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), försäkringsbolag m.fl.. Organisationen fokuserar på bedrägerier, fordon, båt och bostad och en stor del av verksamheten avser grannsamverkan. På organisationens hemsida ges löpande aktuell information och man kan prenumerera på nyhetsbrev. www.samverkanmotbrott.se

För starta grannsamverkan måste föreningen utse kontaktombud och registrera dessa hos den lokala polisen. Det behövs ett huvudkontaktombud och ombud för delområden bestående av 10-12 hushåll (dvs. 4 delområden för Verkaviken). Huvudkontaktombudet bör ingå i föreningens styrelse. Indelningen i delområden för Verkaviken kan förslagsvis vara nedanstående:

Delområde

Triangeln Åkerbärsvägen (jämna nr 14-28, udda nr 11-17)
Hjärtat Björktoppsvägen + Åkerbärsvägen jämna nr 4-12
Stjärna Nyponrosvägen nr 1-11
Cirkeln Verkaviksvägen + Åkerbärsvägen nr 2 och udda nr 1-9