Funktionärer

Verkavikens Samfällighetsförening

2019-05-01

Tillbaka 


Uppgift

Styrelsen

Vald fram till årsmötet
Ordförande Torbjörn Klang 2020
Vice ordförande, sekreterare Nils-Olof Sandström 2021
Kassör Pär Thomsson 2021
Ledamot Karina Sannefjord 2021
Ledamot Annika Kirstein 2020
VA-samordnare Staffan Julin 2021
Hamnkapten Elwer Ankarstorm 2021
Suppleant vice hamnkapten Åke Vedom 2020
Suppleant Peter Svedenstrand 2020
Suppleant
(från Sågbacken)
Peter Gentele 2020
Uppgift Funktionärer

Vald fram till årsmötet

Vattenansvarig Staffan Julin 2020
Vattenansvarig Peter Svedenstrand 2020
Miljöansvarig Elwer Ankarstorm 2020
Eldningsansvarig
höstbrasan
Magnus Forslund och
Per Strömberg
2020
Parksamordnare Ida Palo 2020

Uppgift

Idégrupp för hamn och badstrand

Vald fram till årsmötet
     
     
     
     

Uppgift

Revisorer

Vald fram till årsmötet
Revisor Stephan Hermansson 2020
Revisor Dag Starkman 2021
Revisorssuppleant Ulla Riechen 2020
Revisorssuppleant Kjell Gustafsson 2021
     

Uppgift

Valberedning

Vald fram till årsmötet
Sammankallande Thomas Svenningsson 2020
  Lilian Hedendahl 2020

Uppgift

Festkommitté

Vald fram till årsmötet
Sammankallande Hanna Hematian (1:30) 2020
  Gunnel & Thomas Svenningsson (1:31) 2020
  Göran Andersson & Lilian Hedendahl (1:32) 2020
  Görgen Lövgren & Katarina Melander (1:33) 2020

Tillbaka