Information från ordinarie årsmöte

2020-05-01

Tillbaka


Årsmötet hölls i Verkaviken i Bro. Vi samlades på parkeringsplanen. Det kom ett lätt regn så ordförande och sekreterare fick ställa sig under ett skärmtak. Medlemmarna stod under sina paraplyer. Regnet upphörde så småningom.

Årsmötet (stämman)

16 fastigheter från Verkaviken var närvarande. Ingen fastighet från Sågbacken. Föreningens ordförande Torbjörn Klang öppnade mötet.

Mötet flyt på enligt dagordningen.
Dag Starkman valdes till mötesordförande. Det fanns en proposition från styrelsen som gällde ett litet bastubygge vid hamnen. Propositionen godkändes av stämman. Ingen motion hade lämnats in till styrelsen.

Protokollet från årsmötet har skickas ut med e-post. 

De som saknar e-post får en papperskopia.

Årsavgiften blir blir oförändrad, 2500 kr/år för fastighetsägare i Verkaviken.


 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:4, infartsvägen blir för:
Grindstugan 200 kr.
Sågbacken 100 kr per fastighet, en gemensam räkning skickas till Sågbacken.
Verkaviken 400 kr per fastighet.

 

 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:5,
2100 kr per fastighet, gäller endast Verkaviken.

 

För Verkaviken blir årsavgiften:
Gemensamhetsanläggningen Ga:4
Gemensamhetsanläggningen Ga:5
Summa årsavgift


400 kr

2100 kr
2500 kr

 

 


Betalas till Plusgirokonto 108566-1 senast den 30 juni 2020.

Viktigt! använd Internet vid betalningen och ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.


Nästa års festkommitté blir fastigheterna 1:34, 1:37, 1:42 och 1:43 som tar hand om nästa års ( 2021) valborgsmässofirande. Fastighet 1:34 är sammankallande och ansvarig för valborgsbrasan.

Sågbacken sköter midsommarfirandet och Verkaviken sköter valborgsmässofirandet.


Tillbaka