Information från ordinarie årsmöte
2018-05-01

Tillbaka


Årsmötet hölls i hembygdsgården Klint i Bro. Hembygdsgården Klint är en gammal statarstuga från 1700-talet.
Men den är renoverad och fin och man har lyckas behålla känslan av den gamla miljön.

Före årsmötet.
Föreningens ordförande hade bjudit in Unni Åström VD från First Camp. Hon berättade om First Camps visioner och planer för campingen i Björknäs. Det skall bli en rejäl upprustning av campingplatsen. En broschyr delades ut och där kan man läsa att "De senast tre åren har First Camp investerat över 120 miljoner i sina anläggningar och nu planeras ytterligare 50 miljoner öronmärkas för att lyfta Björknäs." Föredraget varade i 15 min. Unni Åström fick en uppskattande applåd.

Årsmötet (stämman)
20 fastigheter från Verkaviken var närvarande. En fastighet från Sågbacken. Föreningens ordförande Torbjörn Klang öppnade mötet. Dag Starkman var mötesordförande. Det fanns ingen proposition från styrelsen och ingen motion från medlemmarna. Men det var många övriga frågor.

Protokollet från årsmötet kommer att skickas ut med e-post.
De som saknar e-post får en papperskopia.

Årsavgiften blir oförändrad.


 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:4, infartsvägen blir för:
Grindstugan 210 kr.
Sågbacken 70 kr per fastighet, en gemensam räkning skickas till Sågbacken.
Verkaviken 420 kr per fastighet.

 

 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:5,
1580 kr per fastighet, gäller endast Verkaviken.

 

För Verkaviken blir årsavgiften:
Gemensamhetsanläggningen Ga:4
Gemensamhetsanläggningen Ga:5
Summa årsavgift


420 kr

1580 kr
2000 kr

 

 


Betalas till Plusgirokonto 108566-1 senast den 30 juni 2018.

Viktigt! använd Internet vid betalningen och ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.


Efter årsmötet valdes en ny festkommitté, fastigheterna 1:26, 1:27, 1:28 och 1:29 som tar hand om nästa års ( 2019) valborgsmässofirande. Fast. 1:26 är sammankallande och ansvarig för valborgsbrasan.

Sågbacken sköter midsommarfirandet och Verkaviken sköter valborgsmässofirandet.


Tillbaka