Information från årsmötet 2011

2011-05-01

Tillbaka


24 fastigheter var närvarande från Verkaviken. Föreningens ordförande Torbjörn Klang öppnade mötet. Dag Starkman var mötesordförande. Det fanns 2 propositioner. Inga motioner var inlämnade.

Proposition 1 Ga:5. Parkområdets skötselplan. Föreningen inhandlar en trädinventeringstjänst från en professionell skog/parkförvaltare. Förslaget godkändes.

Proposition 2 Ga:4 och Ga:5. Föreningen tecknar en ansvars och olycksfallsförsäkring. Förslaget godkändes.

Proposition 1 och 2 vid årsmötet 2011-05-01.

VA-frågan.
Före årsmötet fick vi en mycket bra redogörelse om VA-frågan av kommunalrådet Yvonne Stein.
Vi har möjlighet att påverka processen genom att med gemensamma skrivelser tala om vad vi önskar. Är vi eniga går processen fortare. Vi hade också möjlighet att direkt ställa frågor till kommunalrådet.

Protokollet från årsmötet 2011-05-01.

Protokollet från årsmötet kommer att skickas ut med e-post. De som saknas e-post får en papperskopia.

Bilaga till årsmötesprotokollet: Information om VA-frågan 2011-05-01.

Funktionärer fr.o.m. 2011-05-01.


 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:4, infartsvägen blir för:
Grindstugan 90 kr.
Sågbacken 30 kr per fastighet, en gemensam räkning skickas till Sågbacken.
Verkaviken 180 kr per fastighet.

 

 

Årsavgiften för Gemensamhetsanläggningen Ga:5,
1970 kr per fastighet, gäller endast Verkaviken.

 

För Verkaviken blir årsavgiften:
Gemensamhetsanläggningen Ga:4
Gemensamhetsanläggningen Ga:5
Summa årsavgift


180 kr
1970 kr
2150 kr

 

 


Betalas till Plusgirokonto 108566-1 senast den 30 juni 2011.

Använd gärna Internet vid betalningen och ange namn och fastighetsbeteckning på inbetalningen.


Efter årsmötet valdes en ny festkommitté, fastigheterna 1:41, 1:42, 1:43 och 1:44 som tar hand om nästa års valborgsmässofirande.

Sågbacken sköter midsommarfirandet och Verkaviken sköter valborgsmässofirandet.


Kommunalrådet Yvonne Stein informerade om våra möjligheter att påverka processen.


Tillbaka